sh0sh0
България, 1 Януари, 1983, Мъж, Русе
Пълно описание